Przedszkole nr 31 w Lublinie

Wszystkiego co naprawdę trzeba wiedzieć o tym, jak żyć, co robic i jak postępować, nauczyłem się w przedszkolu...

Miasto Lublin przyjęło harmonogram naboru do miejskich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz terminów składania dokumentów w roku szkolnym 2020/2021. Rejestracja kandydatów rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 10 kwietnia.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązujące w mieście Lublin

 • Składanie wniosku wraz z załącznikami: od  1 kwietnia br., od godz. 8.00 do 10 kwietnia br. do godz. 12.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych:  4 maja  br. godz. 12.00.
 • Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia: od 4 maja br. od godz. 12.00 do 8 maja br. do godz. 15.00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 11 maja br. godz. 12.00.
 • W terminie 7 dniu od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
 • Przygotowanie i wydanie odmowy przyjęcia: do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 • Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia: do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do dyrektora.

Aby uczestniczyć w rekrutacji dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy, w terminie rekrutacji, tj. od 1 kwietnia br. do dnia 10 kwietnia br. :

 1. wejść na stronę Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu
 2. w lewym panelu wejść w zakładkę: aplikacje dla rodziców/ kandydatów
 3. kliknąć w zakładkę: elektroniczna rekrutacja do przedszkoli

Widoczny będzie tam panel programu rekrutacyjnego. Proces wprowadzania wniosku należy rozpocząć klikając w zakładkę „zgłoś kandydaturę”. Następnie, postępując zgodnie ze wskazówkami podanymi w programie należy uzupełnić wniosek o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, wraz z załącznikami.

W związku z wprowadzonym stanem epidemii, ze względów bezpieczeństwa, rodzic wypełnia wniosek w formie elektronicznej. Rodzic, składając wniosek w formie elektronicznej potwierdza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń zgodnie z klauzulą zamieszczoną we wniosku.

W ciągu 7 dni roboczych, począwszy od pierwszego dnia następującego po dniu wznowienia zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, rodzice wypełniony wniosek drukują, podpisują i wraz z załącznikami dostarczają do placówki pierwszego wyboru. 

Wszystkie sprawy załatwiamy telefonicznie pod numerami:

81 526 19 09

tel. kom: 661 309 159

dyrektor: 661 309 179

sekretariat: 530 666 567

W terminie od 15 czerwca od godz. 8.00 do 19 czerwca do godz. 15.00 rodzice mogą wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, zgłaszając swoje dziecko do wybranego przedszkola lub oddziału przedszkolnego poprzez wypełnienie wniosku wraz załącznikami w systemie lub bezpośrednio w siedzibie przedszkola/oddziału przedszkolnego.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać pod wskazanymi poniżej linkami: